Menu

Интернет за офиса

Абонамент за оптична линия до офиса

 

 

 Клиенти ползващи вече услугуте на КоресНЕТ ползват следните промоции и отстъпки :

*При предлащане на абонамент за 6 месеца АБОНАТЪТ реално получава 7 месеца ( 1 месец бонус).

*При предлащане на абонаменти за 12 месеца АБОНАНЪТ реално получава 14 месеца ( 2 месеца бонус).

*Абонат довел нов клиент за дадена услуга получава 1 месец бонус за същата ( еднократно).

*Запазване на абонамент ( свързаност към локалната мрежа до 3 месеца максимум, чрез авансово плащане на 1-ви абонамент).