Menu

Кореснетуъркс е фирма за телекомуникационни и информационни решения, която предоставя на клиентите си услуги с отличително високо качество и надеждност, задоволявайки и най-високите изисквания на потребителите – големи корпоративни клиенти, фирми от малък и среден бизнес и домакинства. Услугите Кабелна Телевизия, Оптичен Интернет и Телефониа, предоставяни от Кореснетуъркс, са изключително конкурентни на пазара, поради гарантираното […]

Read More

Задължения: – Приемане на плащанията на клиенти на каса; – Работа с касов апарат, издаване на компютърни фактури; – Работа с POS терминали за картови разплащания; – Бързо и качествено обслужване на клиенти. -Създава контакти с потенциални клиенти. -Комуникация с партньори и клиенти. -Поемане на дежурства по график. Изисквания: – Опит на подобна позиция. – […]

Read More

Изграждане на външни комуникационни мрежи; – Изграждане на вътрешни/сградни комуникационни мрежи; – Умение за работа със специализирани инструменти; – Следи за изправността на поверените му техника и инструменти; – Умение за спазване на срокове; – Комуникация с клиенти на компанията. Лични качества, които ценим: – Отговорност; – Коректност; – Умения за работа в екип; – […]

Read More