Menu

 

Ние никога не оставяме нашите клиенти без достъп до услугите! Винаги обръщаме персонално внимание на клиента, така че той да не се чувства като на поточна линия. Наш оператор ще отговори на всички въпроси касаещи техническата поддръжка и техническите проблеми свързани с услугите, които предлагаме.

Услугата предоставя достъп на абонатите ни до интернет без ограничения по време и трафик. Осъществява се чрез свръзване към изградената ни подземна кабелна мрежа.

Нямаме ограничения за броя компютри, единственото ни условие е да не предоставяте възмездно или не услугите на трети лица извън рамките на указания в договора адрес.

Минималният срок за ползване е един месец, ако не е сключен фиксиран договор. Услугите, които предоставяме са предплатими.Основните ни методи за разплащане са касово в офиса,банково (чрез обявената банкова сметка) , e-pay и easypay.bg

След изтичането на плащането, може със специален бутон да възобновите услугата с три дни.

Да, можем да Ви осигурим безжичен сигнал във вашия дом или офис,посредством безжичен рутер, който е необходимо да закупите, откъдето пожелаете, може и от нас.

Предлагаме „Интернет достъп“, чрез оптичен или меден (LAN) кабел. Ако се интересувате от оптичен интернет е необходимо да Ви свържем с колега от отдел „Корпоративни клиенти“ на КоресНет, който ще изготви индивидуална оферта спрямо конкретните Ви изисквания.

Да, с оглед на сигурността достъпът до интернет в нашата мрежа е заключен по физическия адрес на мрежовото устройство и затова е необходимо, когато той е различен от записания при нас да ни уведомите, за да можем да запишем новия такъв в нашата база данни.

Приоритет за нас е остраняването на проблеми, свързани с доставката на интернет, естествено, при възникнал проблем с компютъра Ви и при свободно време от наша страна, ще изпратим техник, който ще опита да Ви помогне или да Ви даде съвет как да остраните проблема.

Да, можете да подпишете. Необходимо е да предоставите копие от договора за наем, който трябва да е за период от минимум една година.

Може да смените адреса си, само ако е в района на нашето покритие.

ВАЖНО !
Начална честота 234MHz – крайна честота 482MHz,
Symbol Rate 6875,
модулация QAM256.

ВАЖНО !
Начална честота 234MHz – крайна честота 482MHz,
Symbol Rate 6875,
модулация QAM256.

ВАЖНО !
Начална честота 234MHz – крайна честота 482MHz,
Symbol Rate 6875,
модулация QAM256.

ВАЖНО !
Начална честота 234MHz – крайна честота 482MHz,
Symbol Rate 6875,
модулация QAM256.

Достъпване на безжичен рутер

Стъпка 1: Достъпете в интерфейса на устройството като в интернет браузъра впишете ръчно адрес 192.168.0.1 или 192.168.1.1 и потвърдите с бутон „Enter“ от клавиатурата.

Стъпка 2: Ще се покаже прозорец, в който попълнете полета потребителско име (User name) и парола (Password) и натиснете „ОК“.


Забележка: Повечето модели рутери имат фабрично въведени потребителско име (User name) и парола (Password), които са записани върху стикера на рутера. Най-често срещани име и парола са username – „admin“ и password – „admin“.

Стъпка 3: Автоматично сте достъпили в интерфейса на модема.

Настройка на име на безжичната мрежа

 

  • Натиснете върху меню „Wireless“ и след това подменю „Wireless Settings“, намиращ се в секция „Network“. В тази секция задайте настройките на Вашето безжично устройство и потвърдете с натискане на бутон „Save“:
    • Наименование на безжична мрежа – ръчно впишете с бутоните от клавиатурата в меню „Network Name“ (SSID) наименование на безжичната мрежа по Ваше желание;

 

 

Настройка на парола за безжичната мрежа

 

 

  • Натиснете върху меню „Wireless“ и след това подменю „Wireless Security“, намиращ се в секция „Network“. В тази секция задайте настройките на Вашето безжично устройство и потвърдете с натискане на бутон „Save“:
      • Паролата за достъпване към безжична Ви връзка се появява в полето „Pre-Shared Key(PSK Password)“ – ръчно впишете с бутоните от клавиатурата в меню „Pre-Shared Key“ (PSK Password) парола на безжичната мрежа по Ваше желание;

    Важно: Необходимо е паролата да бъде с дължина минимум 8 символа.

Стъпка 1: Достъпете в меню „Старт“ (Start) и изберете „Контролен Панел“ (Control Panel) .

 

 

Стъпка 2: Ще видите списък с различни менюта и е необходимо да изберете „Център за мрежи и споделяне“ (Network and Sharing center) .

 

 

Стъпка 3: Изберете меню „Промени настройките на адаптера“ (Change Adapter Settings), намиращо се в лявата част на екрана.

 

 

Стъпка 4: Натиснете с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Разреши“ (Enable) .

 

 

Стъпка 5: Натиснете отново с десен бутон на мишката върху „Локална връзка“ (Local Area Connection) и изберете „Свойства“ (Properties) .

 

 

Стъпка 6: Натиснете с ляв бутон на мишката върху „Internet Protocol Version 4“ (TCP/IP) (ще се маркира в син цвят) и изберете „Свойства“ (Properties) .

 

 

Стъпка 7: Настройка на статичен и автоматичен IP/DNS адрес.

 

Стъпка 8: Рестартирайте Вашия компютър, за да се приложат зададените настройки.

 

Load More