Menu
0 Comments

Ако съм подписал фиксиран договор, мога ли да си сменя адреса, на който да ползвам услугата?

Може да смените адреса си, само ако е в района на нашето покритие.