Menu
0 Comments

Какви са основните предимства на предлагания интернет достъп и какво представлява?

Услугата предоставя достъп на абонатите ни до интернет без ограничения по време и трафик. Осъществява се чрез свръзване към изградената ни подземна кабелна мрежа.