Menu
0 Comments

Настойка на рутер Tp-Link

Достъпване на безжичен рутер

Стъпка 1: Достъпете в интерфейса на устройството като в интернет браузъра впишете ръчно адрес 192.168.0.1 или 192.168.1.1 и потвърдите с бутон „Enter“ от клавиатурата.

Стъпка 2: Ще се покаже прозорец, в който попълнете полета потребителско име (User name) и парола (Password) и натиснете „ОК“.


Забележка: Повечето модели рутери имат фабрично въведени потребителско име (User name) и парола (Password), които са записани върху стикера на рутера. Най-често срещани име и парола са username – „admin“ и password – „admin“.

Стъпка 3: Автоматично сте достъпили в интерфейса на модема.

Настройка на име на безжичната мрежа

 

  • Натиснете върху меню „Wireless“ и след това подменю „Wireless Settings“, намиращ се в секция „Network“. В тази секция задайте настройките на Вашето безжично устройство и потвърдете с натискане на бутон „Save“:
    • Наименование на безжична мрежа – ръчно впишете с бутоните от клавиатурата в меню „Network Name“ (SSID) наименование на безжичната мрежа по Ваше желание;

 

 

Настройка на парола за безжичната мрежа

 

 

  • Натиснете върху меню „Wireless“ и след това подменю „Wireless Security“, намиращ се в секция „Network“. В тази секция задайте настройките на Вашето безжично устройство и потвърдете с натискане на бутон „Save“:
      • Паролата за достъпване към безжична Ви връзка се появява в полето „Pre-Shared Key(PSK Password)“ – ръчно впишете с бутоните от клавиатурата в меню „Pre-Shared Key“ (PSK Password) парола на безжичната мрежа по Ваше желание;

    Важно: Необходимо е паролата да бъде с дължина минимум 8 символа.