Уважаеми клиенти

НА 25.02.2022г., ЗАПОВЯДАЙТЕ В НОВИЯ НИ ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ:
БУЛ. ЦАР БОРИС III, №262 – ВХОДЪТ Е ОТСТРАНИ НА СГРАДАТА.